Technické služby města Úpice

Vyhlášky

Letní i zimní údržba komunikací se řídí Nařízeními města a Obecně závaznými vyhláškami, které město Úpice vydá.

Nyní se zimní údržba komunikací řídí Operačním plánem, který schválilo zastupitelstvo města 25.11.2015.

Pro ilustraci zároveň i přikládáme přehled množství sněhové pokrývky v letech 2000 až 2010, vždy v období 1.11 - 31.3.

Hodnocení zimních období 2001 - 2010